Vaccicheck

Vaccicheck: titeren en vaccineren op maat

Een titerbepaling meet de hoeveelheid antistoffen in het bloed van het dier. Bij een bepaalde hoeveelheid antistoffen is er voldoende bescherming en is een vaccinatie (nog) niet nodig.

Bij de hond is de titerbepaling mogelijk voor:

  • Parvo
  • Hondenziekte
  • Hepatitis

Wij vaccineren al jaren op 'maat'. Dat betekent dat de cocktail (Hondenziekte, Hepatiits, Parvo) maar eens in de drie jaar wordt gegeven. Misschien is dit zelfs al overbodig, meten is weten! 

De titerbepaling is niet zinvol voor Leptospirose en besmettelijke hondenhoest (kennelhoest). Een jaarlijkse vaccinatie voor deze twee ziektes is nodig ter bescherming. 

Ook kunnen we geen titerbepaling uitvoeren voor Rabies (hondsdolheid). Deze vaccinatie is eens in de drie jaar nodig, wanneer uw huisdier mee naar het buitenland gaat.

Titeren kan zowel bij volwassen honden als bij pups gedaan worden. Pups krijgen na de geboorte antistoffen mee van de moeder via de biest. Deze antistoffen blijven gedurende een aantal weken werkzaam en nemen daarna af. Deze hoeveelheid maternale antistoffen kan door middel van titeren bepaald worden en als deze bescherming weg is, dan is één vaccineren voldoende. Vaak ligt dit moment tussen de acht en 16 weken.

Titerbepaling bij katten kan enkel voor kattenziekte. Voor niesziekte bestaat geen goede correlatie tussen de gemeten antistoffen en bescherming tegen niesziekte veroorzaakt door het Feline Calicivirus en het Feline Herpesvirus.

Titerbepaling na eerdere bijwerkingen door vaccinatie? JA

Als in het verleden al eens een ernstige reactie optrad na vaccinatie, kan een titerbepaling uitkomst bieden. Titerbepaling maakt het misschien mogelijk het aantal vaccinaties tegen DHP en kattenziekte voor de groep nog verder te beperken.